Apie Mus   |   NAUJIENOS   |   Muzikos horizontai   |   RĖMĖJAI   |   Kontaktai   |
 

Viešoji įstaiga “AMC LT” įkurta siekiant tenkinti viešuosius interesus vykdant kultūrinę veiklą, skleisti visuomenės kultūrinio akiračio plėtrą per klasikinės muzikos projektus.

 

Mes, plataus užmojo organizacija, siūlanti įvairius projektus su žmonėmis iš akademinės aplinkos, puoselėjanti profesionalaus meno ištakas, teikianti pasirinkimo galimybę šiandienos klasikinės muzikos koncertų pasiūloje.

 

Aukščiausia meno paskirtis – žadinti žmoguje glūdinčius estetinius pojūčius, pakylėti virš kasdienybės, taurinti. Menui suvokti nėra apibrėžtų taisyklių, nei nusistovėjusių dogmų. Kiekvienas, susiduriantis su viena ar kita meno šaka, ją supranta ir interpretuoja savitai, skirtingai.

 

Všį “AMC LT” atstovauja menininkus, siekiančius būti išgirstiems ir įvertintiems plačiosios visuomenės bei orientuojasi į įvairumo ieškantį klausytoją. Įstaiga organizuoja klasikinės muzikos koncertus, supažindina užsienio auditoriją su talentingais Lietuvos atlikėjais, ieško gabių menininkų Lietuvoje ir svetur, skatina klasikinės muzikos įsitvirtinimą bei populiarinimą.

 

 

 
 

DIZAINAS - WWW.KONTIS.LT